Khi chết đi về đâu?

Pháp thoại vấn đáp: Khi chết đi về đâu? được thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng cho các Phật tử tại gia

Xem thêm: Con người từ đâu đến, chết đi về đâu? | Chết có phải là hết? | Chủ động cái chết để tái sinh trong một kiếp sống tốt đẹp hơn | Chết vào thân trung ấm và tái sinh | Chết mang theo cái gì?
Khi chết đi về đâu


4.3/5 - (6 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Khi chết đi về đâu?"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận