Khổ đau chừng ấy đủ rồi

Bài pháp thoại Khổ đau chừng ấy đủ rồi được Thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại Chùa Giác Huệ, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09/06/2016

479. Khổ Đau Chừng Ấy Đủ Rồi (ĐĐ Thích Thiện Tuệ)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận