Khuyên phát bồ đề tâm

Khuyên phát bồ đề tâm do Đại Sư Tĩnh Am soạn, Hòa Thượng Tuyên Hóa lược giảng.
khuyen phat bo de tam


Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận