Kim Cang Bát Nhã giảng ký

Toàn bộ 171 bài giảng Kim Cang Bát Nhã giảng ký do Pháp Sư Tịnh Không thuyết giảng tại đạo tràng cư sĩ Lâm Singapore.
Cẩn Dịch : Viên Đạt – Cư Sĩ Vọng Tây

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận