Kinh Bách Dụ – Người ngu ăn muối

Pháp thoại Kinh Bách Dụ – Người ngu ăn muối được thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Tu Viện Tường Vân, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01-03-2018

Kinh Bách Dụ - Người Ngu Ăn Muối - Thầy Thích Phước Tiến 2018

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận