Kinh Di Giáo 01-16

Kinh Di Giáo 01 đến 16 – Thầy Thích Phước Tiến
Kinh Di Giáo là một trong những cuốn kinh cơ bản của người tu tập. Qua lời dạy của Giảng sư Thích Phước Tiến, chúng ta sẽ dễ dàng tiếp thu và học tập. Ngoài ra Thầy Thích Phước Tiến cũng lồng ghép các cuộc nói chuyện, chia sẻ về các vấn đề của cuộc sống trong bài giảng.

5/5 - (6 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận