Kinh Di Giáo 19

Bài pháp thoại Kinh Di Giáo 19 (phần cuối) được Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Trường Hạ Tại Chổ, Tu Viện Tường Vân, ngày 25-07-2016 (22-06 Bính Thân)

Kinh Di Giáo 19 (Phần Cuối) - Thầy Thích Phước Tiến 2016

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận