Kinh Địa Tạng

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Pháp Ðăng
Việt dịch: Hòa thượng Thích Trí Tịnh
Hòa thượng Thích Trí Thoát tụng
Kinh Địa Tạng
Download kinh: Kinh Dia Tang Bo Tat Bon Nguyen

Xem thêm Giảng Kinh Địa Tạng do Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng giải | Giảng Kinh Địa Tạng do thầy Thích Thiện Xuân giảng | Ý nghĩa Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện do thầy Thích Thiện Thuận giảng

Nghe thầy Thích Trí Thoát tụng:

Kinh Địa Tạng (Nghĩa Việt, có chữ) Thầy Thích Trí Thoát Tụng

Tử vi trọn đời 2022

Chia sẻ bài này với bạn bè

2 Trả lời to "Kinh Địa Tạng"

Bình luận