Kinh Địa Tạng

Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện

Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Pháp Ðăng
Việt dịch: Hòa thượng Thích Trí Tịnh
Hòa thượng Thích Trí Thoát tụng
Kinh Địa Tạng
Download kinh: Kinh Dia Tang Bo Tat Bon Nguyen

Xem thêm Giảng Kinh Địa Tạng do Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng giải | Giảng Kinh Địa Tạng do thầy Thích Thiện Xuân giảng | Ý nghĩa Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện do thầy Thích Thiện Thuận giảng

Nghe thầy Thích Trí Thoát tụng:

Kinh Địa Tạng (Nghĩa Việt, có chữ) Thầy Thích Trí Thoát Tụng

luat viet nam, key office 2010 professional plus moi nhat 2019 2020, stt hay

Chia sẻ bài này với bạn bè

2 Trả lời to "Kinh Địa Tạng"

Bình luận