Giảng Kinh Địa Tạng

Giảng Kinh Địa Tạng – Hòa Thượng Tuyên Hóa

Diễn đọc: Huy Hồ, Chiếu Thành, Ngọc Mỹ, Kiều Hạnh, Tuấn Anh, Kim Phượng, Nam Trung
giang kinh dia tang


Xem thêm nghi thức tụng Kinh Địa Tạng do thầy Thích Trí Thoát tụng | Giảng Kinh Địa Tạng do thầy Thích Thiện Xuân giảng | Ý nghĩa Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện do thầy Thích Thiện Thuận giảng

Quý vị lưu ý, video bên dưới có 4 phần dạng danh sách (playlist), quý vị có thể chon phần cần nghe ở góc trái trên cùng màn hình video

4.9/5 - (17 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận