Chuyển tới nội dung

Kinh điển có phải là chân lý không?

Bài pháp thoại Kinh điển có phải là chân lý không do Đại Đức Thích Phước Tiến thuyết giảng. Kinh phần lớn là các bài giảng của đức Phật hoặc của một trong những Đại đệ tử của Ngài. Tất cả những gì được ghi lại, ngay cả những gì không phải Phật đích thân thuyết, được xem là Phật ngôn, “lời Phật dạy” (sa., pi. buddhavacana).

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

 

DMCA.com Protection Status

Powered by Wiki giải đáp