Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Dược Vương Bồ Tát bổn sự 23

Tụng Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Dược Vương Bồ Tát bổn sự 23 – Thầy Thích Trí Thoát

Diệu Pháp Liên Hoa – Phẩm 23: Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự – Quyển 6


Tâm thư vận động xây dựng chùa Trúc Lâm Bảo Sơn - Tóc Tiên, Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu

       

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận