Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm thọ ký 6

Tụng Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm thọ ký 6 – Thầy Thích Trí Thoát

Diệu Pháp Liên Hoa – Phẩm 6: Thọ Ký – Thầy Thích Trí Thoát tụng


Tâm thư vận động xây dựng chùa Trúc Lâm Bảo Sơn - Tóc Tiên, Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận