Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Thường Bất Kinh Bồ Tát 20

Tụng Kinh Diệu Pháp Liên Hoa phẩm Thường Bất Kinh Bồ Tát 20 – Thầy Thích Trí Thoát

Diệu Pháp Liên Hoa – Phẩm 20: Thường Bất Khinh Bồ Tát – Quyển 6


Tâm thư vận động xây dựng chùa Trúc Lâm Bảo Sơn - Tóc Tiên, Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu

       

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận