Kinh Ngũ Thừa Phật Giáo Phần 1

Bài pháp thoại Kinh Ngũ Thừa Phật Giáo Phần 1 được Thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại Chùa Diệu Tràng

Kinh Ngũ Thừa by Nhặt lá bồ đề Phần 1 - Đại đức Thích Trí Huệ 2016

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận