Kinh Pháp Cú phẩm cấu uế câu 256 đến 259

Bài pháp thoại Kinh Pháp Cú phẩm cấu uế câu 256 đến 259 được đại đức Thích Phước Tiến giảng tại Tu Viện Tường Vân ngày 03/07/2016 (29/05/Bính Thân)

Kinh Pháp Cú Phẩm Pháp Trụ Câu 256 đến 259 - Thầy Thích Phước Tiến 2016

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận