Kinh pháp cú phẩm hỷ ái câu 217 đến 220

Bài pháp thoại Kinh pháp cú phẩm hỷ ái câu 217 đến 220 do Đại đức Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Tu viện Tường Vân

Kinh Pháp Cú Phẩm Hỷ Ái (câu 217 đến 220) - Thầy Thích Phước Tiến

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận