Kinh Phật thuyết giải ưu

Bài pháp thoại Kinh Phật thuyết giải ưu được Thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại Đạo tràng Tu Viện Như Giác, Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh

Phật Thuyết Giải Ưu - Thích Trí Huệ 2016

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận