Kinh Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Nhân Quả

Kinh Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Nhân Quả

Tác giả: “Hán dịch: đời Tống, Tam Tạng Cầu-na-bạt-đà-la” Việt dịch: Hoàn Thượng Thích Nhất Chân.
Diễn đọc: Huy Hồ, Kim Phượng.
Trung Tâm Diệu Pháp Âm thực hiện.

5/5 - (3 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận