Kinh Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Nhân Quả

Kinh Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Nhân Quả

Tác giả: “Hán dịch: đời Tống, Tam Tạng Cầu-na-bạt-đà-la” Việt dịch: Hoàn Thượng Thích Nhất Chân.
Diễn đọc: Huy Hồ, Kim Phượng.
Trung Tâm Diệu Pháp Âm thực hiện.

Kinh Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai Nhân Quả - DieuPhapAm.Net

luat viet nam, 50 truyen cuoi ngan hay ba dao nhat, dau truong tieu lam

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận