Làm thế nào để có cuộc sống bình yên

Video pháp thoại Làm thế nào để có cuộc sống bình yên được Thầy Thích Viên Trí thuyết giảng tại Tu Viện Tường Vân trong Khoá tu một ngày an lạc lần 28, ngày 05/05/2013

Làm Thế Nào Để Có Cuộc Sống Bình Yên - TT. Thích Viên Trí

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận