Làm từ thiện để làm gì?

Bài pháp thoại Làm từ thiện để làm gì được Thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại Nhà Hàng Chay Ấm Tâm, Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11/06/2016

478. Làm Từ Thiện Để Làm Gì (Rất Hay) (ĐĐ Thích Thiện Tuệ)

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Làm từ thiện để làm gì?"

Bình luận