Lấy chồng xa xứ

Pháp thoại Lấy chồng xa xứ được thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại chùa Việt Nam, Taipei Xinchoang – Đài Loan, ngày 31-03-2018 (15-02-Mậu Tuất)

Lấy Chồng Xa Xứ - Thầy Thích Phước Tiến 2018 tại Đài Loan

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận