Lo buồn chi nữa

Pháp thoại Lo buồn chi nữa được Ni Sư Hương Nhũ giảng tại chùa Bửu Nguyên – KP3/13A, thị trấn Gò Dầu, Tây Ninh, ngày 06/11/2018.
Lo buồn chi nữa

Lo Buồn Chi Nữa - Ni Sư Hương Nhũ | Thiện Tường

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Lo buồn chi nữa"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận