Lời dạy sáng ngời

Bài pháp thoại Lời dạy sáng ngời do Đại đức Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, giảng về những lời dạy sáng ngời của Ấn Quang Đại Sư
loi day sang ngoi

Lời Dạy Sáng Ngời - Thầy. Thích Pháp Hòa (March 24, 2013)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận