Lời pháp vàng ngọc của Pháp Sư Tịnh Không

Quyển sách Lời pháp vàng ngọc của Pháp Sư Tịnh Không là những lời khai thị của Hòa Thượng Tịnh Không, giải đáp những thắc mắc của Phật tử trong quá trình tu hành.

3.5/5 - (10 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận