Lùi lại quan sát mà không đồng nhất

Pháp thoại Lùi lại quan sát mà không đồng nhất do Thầy Minh Niệm chia sẻ tại Tân Bình, Sài Gòn vào ngày 05.08.2018.

Thầy Minh Niệm | Lùi lại quan sát mà không đồng nhất | 05.08.2018

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận