Mẫu người lý tưởng

Pháp thoại Mẫu người lý tưởng do Thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng ngày 22/04/2004 tại chùa Từ Nghiêm (Xóm Mới, Làng Mai), trong khóa tu mùa xuân

Mẫu Người Lý Tưởng - Thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận