Mẫu người lý tưởng

Pháp thoại Mẫu người lý tưởng do Thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng ngày 22/04/2004 tại chùa Từ Nghiêm (Xóm Mới, Làng Mai), trong khóa tu mùa xuân

Mẫu Người Lý Tưởng – Thầy Thích Nhất Hạnh thuyết giảng


Tâm thư vận động xây dựng chùa Trúc Lâm Bảo Sơn - Tóc Tiên, Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận