Mình sinh ra không phải để buồn

Pháp thoại Mình sinh ra không phải để buồn được thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại chùa An Lạc, Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03/06/2018.

940.MÌNH SINH RA KHÔNG PHẢI ĐỂ BUỒN (Rất Hay) (ĐĐ Thích Thiện Tuệ)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận