Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Mở rộng trái tim bằng sức mạnh của sự tỉnh thức"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận