Mỗi giây phút là một cơ hội thiền tập

Kính mời đại chúng cùng chúng con cảm nhận không khí và hương vị của buổi Đại Thiền trà cùng Thầy Thích Minh Niệm qua bài giảng chủ đề: Mỗi giây phút là một cơ hội thiền tập vào chiều 09/03/2019

Thầy Minh Niệm | Mỗi giây phút là một cơ hội thiền tập | Đại thiền trà | 09-03-2019


Tâm thư vận động xây dựng chùa Trúc Lâm Bảo Sơn - Tóc Tiên, Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Mỗi giây phút là một cơ hội thiền tập"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận