Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Mỗi người mỗi duyên nghiệp"

 1. Nam Mô A Di Đà Phật
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sinh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận