Một đời người và ba tấc đất

Bài pháp thoại Một đời người và ba tấc đất được Thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại Chùa An Lạc, Thủ Đức-Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19-07 Bính Thân

525. Một Đời Người Và Ba Tấc Đất (rất hay) ( ĐĐ Thích Thiện Tuệ )

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận