Mưa pháp thấm đất tâm

Bài giảng Mưa pháp thấm đất tâm được Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng vào ngày 10/06/2018 tại Tu viện Trúc Lâm.

Mưa pháp thấm đất tâm
4.4 (88.57%) 7 votes

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận