Mượn tướng sửa tâm

Bài pháp thoại Mượn tướng sửa tâm được Thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại Như Lai Thiền Tự

Như Lai Thiền Tự Arizona. Mượn Tướng Sữa Tâm.

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận