Năm điều sứ giả báo tin

Pháp thoại Năm điều sứ giả báo tin được thầy Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại chùa Bửu Liên, Tp. Cần Thơ, ngày 02/04/2019
Năm điều sứ giả báo tin

1058:NĂM ĐIỀU SỨ GIẢ BÁO TIN(ĐĐ Thích Thiện Tuệ Thuyết Giảng Hay)

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Năm điều sứ giả báo tin"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận