Nắm giữ là khổ đau

Bài pháp thoại Nắm giữ là khổ đau được Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng trong Khóa Tu Bát Quan Trai Giới – Chùa Đồng Châu, Xã Bình Định Nam, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam. ( Ngày 26/02/2017 )

Số Phận Đau Khổ Sẽ Thay Đổi - Nếu Nghe và Làm Theo Lời Phật Dạy - Cuộc Đời Của Bạn Sẽ Thay Đổi #Mới

Tử vi trọn đời 2022

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận