Nắm giữ là khổ đau

Bài pháp thoại Nắm giữ là khổ đau được Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ giảng trong Khóa Tu Bát Quan Trai Giới – Chùa Đồng Châu, Xã Bình Định Nam, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam. ( Ngày 26/02/2017 )

Nắm Giữ Là Khổ Đau ( Hay quá ) - Sư Cô Thích Nữ Hương Nhũ thuyết giảng

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận