Năm mới với hạnh bao dung

Bài pháp thoại Năm mới với hạnh bao dung do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, ngày 31/01/2016

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận