Năm mới với hạnh bao dung

Bài pháp thoại Năm mới với hạnh bao dung do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Tu Viện Trúc Lâm, ngày 31/01/2016

Năm Mới Với Hạnh Bao Dung - Thầy Thích Pháp Hòa (Trúc Lâm, Jan.31, 2015)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận