Nét đẹp của người tu

Pháp thoại Nét đẹp của người tu do Ni sư Thích Nữ Như Lan thuyêt giảng trong khóa tu MNAL lần thứ 104 tại Tu Viện Tường Vân, ngày 09-06-2019
Nét đẹp của người tu

Nét Đẹp Của Người Tu (KT104) - Ni sư Thích Nữ Như Lan 2019

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Nét đẹp của người tu"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận