Nét đẹp người Phật tử

Video thuyết pháp Nét đẹp người Phật tử được Thầy Thích Thiện Thuận giảng trong Khoá huân tu lần thứ 29 Viện Chuyên Tu 2, Long Thành, Đồng Nai, ngày 29/02/2017

NÉT ĐẸP NGƯỜI PHẬT TỬ - TT. THÍCH THIỆN THUẬN

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận