Nếu có một ngày để sống

Bài pháp thoại Nếu có một ngày để sống được Thầy Thích Pháp Hòa chia sẻ tại Tư Gia Pt Tuệ An Thiện , Ngày 01/04/2019

Nếu Có Một Ngày Để Sống - Thầy Thích Pháp Hòa ( Tư Gia Pt Tuệ An Thiện , Ngày 1.4.2019 )

kinh duoc su, open multi urls, thuan loi va kho khan cua xuat nhap khau o viet nam

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Nếu có một ngày để sống"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận