Chuyển tới nội dung

Ngã mạn là gì?

Ngã mạn là gì?
Thuyết giảng: Đại Đức Thích Phước Tiến

Ngã mạn là một pháp phiền não làm cho tư tưởng con người trở nên cục bộ và tiêu cực. Do vậy khi đề cập đến pháp này, Đứa Phật Ngài đã dạy trong tám pháp chướng ngại trong đó khi một vị tu tập hễ có tâm ngã mạn sanh khởi thì khi đó có trở ngại như khúc gỗ trôi theo dòng sông không thể trôi ra biển cả do bị mắc cạn.

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

 

DMCA.com Protection Status

Powered by Top Truyen Hay