Các ngày lễ Phật giáo trong năm

Trong quá trình phát triển, tuy Phật giáo được phân chia thành nhiều hệ phái và tông phái khác nhau, nhưng những ngày lễ lớn của Phật giáo vẫn được duy trì, được tổ chức trọng thể trong từng quốc gia theo đạo Phật, đặc biệt là một số quốc gia xem Phật giáo là quốc giáo.

ngày lễ Phật giáo trong năm

Tổng hợp các ngày lễ Phật giáo trong năm theo Âm Lịch

Các ngày lễ Phật giáo tháng 1 âm lịch

 • 01/01 Vía Di Lặc
 • 15/01 Lễ Thượng Nguyên

Các ngày lễ Phật giáo tháng 2 âm lịch

 • 08/02 Phật Thích Ca Xuất Gia
 • 15/02 Phật Thích Ca nhập Niết Bàn
 • 19/02 Quan Thế Âm Giáng Sanh
 • 21/02 Phổ Hiền Giáng Sanh

Các ngày lễ Phật giáo tháng 3 âm lịch

 • 06/03 Ca Diếp Tôn Giả
 • 16/03 Phật Mẫu Chuẫn Đề

Các ngày lễ Phật giáo tháng 4 âm lịch

 • 04/04 Văn Thù Bồ Tát
 • 08/04 Phật Thích Ca Giáng Sanh (thống nhất lại ngày 15)
 • 20/04 Vía Bồ Tát Quảng Đức vị pháp thiêu thân
 • 23/04 Phổ Hiền Thành Đạo
 • 28/04 Dược Sư Giáng Sanh

Các ngày lễ Phật giáo tháng 5 âm lịch

 • 13/05 Vía Gìa Lam Thánh Chúng

Các ngày lễ Phật giáo tháng 6 âm lịch

 • 03/06 Vía Hộ Pháp
 • 19/06 Vía Quan Thế Âm Thành Đạo

Các ngày lễ Phật giáo tháng 7 âm lịch

 • 13/07 Vía Đại Thế Chí
 • 15/07 Vu Lan Bồn (Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát)
 • 30/07 Vía Địa Tạng Bồ Tát

Các ngày lễ Phật giáo tháng 8 âm lịch

 • 06/08 Huệ Viễn Tổ Sư Sơ Tổ Tịnh Độ Tông
 • 08/08 Tôn Giả A Nan Đà

Các ngày lễ Phật giáo tháng 9 âm lịch

 • 19/09 Vía Quan Thế Âm Xuất Gia
 • 29/09 Vía Dược Sư Thành Đạo

Các ngày lễ Phật giáo tháng 10 âm lịch

 • 05/10 Vía Đạt Ma Tổ Sư
 • 08/10 Ngày Phóng Sanh
 • 15/10 Lễ Hạ Nguyên

Các ngày lễ Phật giáo tháng 11 âm lịch

 • 17/11 Vía Phật A Di Đà

Các ngày lễ Phật giáo tháng 12 âm lịch

 • 08/12 Phật Thích Ca Thành Đạo

Vào những ngày Lễ Vía trên quý Phật tử nên ăn chay ,cúng dường, cầu nguyện để kết duyên lành với Phật Pháp

Xem thêm: Cấp bậc trong Phật giáo

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận