Nghiệp ai người nấy gánh

Bài pháp thoại Nghiệp ai người nấy gánh được ĐĐ. Thích Thiện Tuệ thuyết giảng tại chùa Giác Huệ, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05/11/2017

878. Nghiệp Ai Người Nấy Gánh (ĐĐ Thích Thiện Tuệ)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận