Nghiệp duyên của Phật

Bài pháp thoại Nghiệp duyên của Phật do Thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại Chùa Phật Tổ trong chuyến hoằng Pháp tại Úc Châu

Nghiệp Duyên Của Phật - Thầy. Thích Pháp Hòa (Nov 14,2015)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận