Nghiệp trắng nghiệp đen

Pháp thoại Nghiệp trắng nghiệp đen được Ni Sư Hương Nhũ giảng tại chùa Thiên Vũ – Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội, tỉnh Hà Nội, ngày 01/04/2019.
Nghiệp trắng nghiệp đen

Nghiệp Trắng Nghiệp Đen - Ni Sư Hương Nhũ Mới Nhất 2019 II Thiện Tường

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Nghiệp trắng nghiệp đen"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận