Người cư sĩ trong sáng

Bài pháp thoại Người cư sĩ trong sáng được thầy Thích Pháp Hòa thuyết giảng tại tư gia Phật Tử Nhật Y, California Arcadia, ngày 02-03-2017

thầy Thích Pháp Hòa Giảng ( Người Cư Sĩ Trong Sáng )Qúa Hay Ngày 02-03-2017

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận