Người không phải Đạo Phật có thể chứng quả không?

Phật Pháp vấn đáp: Người không phải Đạo Phật có thể chứng quả không? Thầy Thích Pháp Hòa giải đáp cho các Phật tử tại gia
Người không phải Đạo Phật có thể chứng quả không

5/5 - (4 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Người không phải Đạo Phật có thể chứng quả không?"

 1. NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRÚ TAM BẢO
  Nguyện đem công đức này
  Hướng về khắp tất cả
  Đệ tử và chúng sanh
  Đều trọn thành Phật đạo.

  Trả lời

Bình luận