Nhầm lẫn phương tiện trở thành đại họa

Bài pháp thoại Nhầm lẫn phương tiện trở thành đại họa do đại đức giảng sư Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Thụy Điển ngày 18/10/2015 (06/09/Ất Mùi)
Giữa nhận thức và hành trì là 2 vấn đề khác nhau. Hiểu và ứng dụng 1 vấn đề là khác nhau. Hạnh phúc và làm sao có được hạnh phúc là khác. Hiểu về chất lượng của một món ăn và ăn được món ăn đó là khác. Vì vậy giới thiệu đạo Phật là 1 vấn đề còn tu học được bao nhiêu là vấn đề khác

Chia sẻ bài này với bạn bè

1 Trả lời to "Nhầm lẫn phương tiện trở thành đại họa"

Bình luận