Nhận gia tài của Phật

Bài pháp thoại Nhận gia tài của Phật do Thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại Chùa Phật Quang

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận