Nhất tâm niệm Phật

Bài pháp thoại Nhất tâm niệm Phật được Thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng tại Chùa Phước Thiện, Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh

Nhất Tâm Niệm Phật - Pháp Âm Thích Phước Tiến

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận