Nhiệm vụ lớn của người phật tử tại gia

Người Phật tử tại gia có 3 nhiệm vụ lớn: Học và tu, Hộ trì tam bảo, Cứu khổ chúng sinh. Chưa thực hiện được 3 nhiệm vụ trên thì chưa phải là người Phật tử chân chính

Bài pháp thoại Nhiệm vụ lớn của người phật tử tại gia được thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng tại chùa Linh Quang nhân Lễ khánh thành Cổng Tam Quan và Động Quan Âm

Nhiệm vụ củ người phật tử tại gia || Đ.Đ. Thích Trí Huệ 2017

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận